X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
         
PL | EN
 
 
 
 

PATRONI MERYTORYCZNI VI EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWEGO: 

                  

PATRONAT MEDIALNY: 

       

VI warszawska edycja Programu Mentoringowego w 2019 roku po raz pierwszy obejmować będzie dwa rodzaje mentoringu:
- Mentoring klasyczny – program główny
- Mentoring odwrócony – nowa osobna ścieżka dla grupy do kilkunastu par mentoringowych.

Elementy Programu:

 • spotkanie inauguracyjne;
 • indywidualne sesje mentoringowe Mentee z Mentorem (min. 6 spotkań);
 • 4 warsztaty dla Mentees poświęcone tematyce świadomego rozwoju zawodowego
  i pracy nad swoimi kompetencjami;
 • 4 warsztaty merytoryczne dla Mentorów wspierające metodycznie prowadzenie procesów mentoringowych;
 • kilka zdalnych sesji interwizji dla Mentorów adresujących bieżące kwestie pojawiające się w procesach;
 • 1 wspólne spotkanie Mentorów i Mentees w połowie programu; 
 • 2 moderowane sesje networkingowe wspierające budowanie relacji;
 • uroczyste zakończenie Programu.

 Uczestnicy programu otrzymują:

 • podręczniki i inne materiały merytoryczne;
 • opiekę Opiekunów Merytorycznych oraz koordynatorów projektu po stronie Fundacji;
 • dyplom potwierdzający udział w programie;
 • członkostwo w prestiżowym Klubie Mentora lub Klubie Mentee Fundacji Liderek Biznesu.

Warunki udziału w VI edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu:

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości merytorycznej i organizacyjnej programu osoby przystępujące do niego w roli Mentee zobowiązane są do wniesienia jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości:

 • 1 500 PLN netto (1 845 PLN brutto) dla osób prywatnych;
 • 2 000 PLN netto (2 460 PLN brutto) dla osób z organizacji (skierowanych i opłacanych przez pracodawcę).
  Dla organizacji zgłaszających 3 i więcej Mentees oferujemy 10% zniżki (cena 1 800 netto za osobę).

Opłata administracyjna przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z koordynacją programu, organizacją spotkań warsztatowych  oraz wsparcia programu przez profesjonalnych konsultantów, trenerów i coachów. Możliwość indywidualnej pracy z mentorem, zdobycia wiedzy i umiejętności oraz budowania relacji w środowisku wciąż pozostaje nieodpłatną wartością oferowaną przez Fundację.
Mentorzy działają w naszym Programie społecznie, mają natomiast możliwość wprowadzenia do programu dwóch Mentees na specjalnych warunkach – z 10% zniżką.

Harmonogram programu:

12 lutego – 29 marca 2019                                      Rekrutacja Mentorów i Mentees -  ZAKOŃCZONA
                                             
 
15 – 18 kwietnia 2019                                                      Ogłoszenie wyników rekrutacji        
15 maja 2019 Uroczyste Otwarcie Programu
 
Czerwiec 2019 – Styczeń 2020                                                                                    Indywidualne sesje mentoringowe /  warsztaty dla Mentorów i Mentees / interwizje dla Mentorów / sesja networkingowa
 
Luty 2020 Uroczyste zakończenie programu

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mentoring klasyczny rozumiemy jako tradycyjną formę mentoringu, gdzie mentor posiada dłuższe doświadczenie zawodowe w stosunku do Mentee i zajmuje lub zajmował formalnie wyższe stanowiska w organizacjach niż Mentee. W tej formule odbywały się dotychczasowe edycje Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu.
Przykładowe cele takiego procesu mentoringu:
rozwój kompetencji przywódczych, objęcie nowej roli, świadome budowanie ścieżki kariery, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, wzmocnienie wizerunku w organizacji.

Rekrutacja Mentees – mentoring klasyczny

Do roli Mentee zapraszamy osoby:

 • z wykształceniem wyższym, z minimum 7-letnim doświadczeniem zawodowym (od ukończenia studiów wyższych)
 • aspirujące do obejmowania stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w organizacji
 • chcące świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty 
 • gotowe do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem
 • otwarte i gotowe na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Osoby zdecydowane na udział w Programie w roli Mentees prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie CV – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.

Rekrutacja została zakończona. Osoby przesyłające swoje zgłoszenia od tej chwili wpisane zostaną na listę rezerwową.

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTEE - MENTORING KLASYCZNY


Rekrutacja Mentorów – mentoring klasyczny

Do roli Mentora zapraszamy osoby:

 • obejmujące stanowiska zarządcze w średnich i dużych organizacjach, posiadające udokumentowany dorobek zawodowy
 • chcące wesprzeć przyszłe pokolenie liderów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą
 • gotowe do pewnej dyscypliny i poświęcenia swojego czasu na sesje indywidualne z Mentees oraz warsztaty i spotkania w ramach Programu
 • zainteresowane metodycznym kształceniem swoich umiejętności mentorskich i nabyciem umiejętności świadomego dzielenia się wiedzą
 • poszukujące w swoim życiu zawodowym nowych wyzwań, innej perspektywy, świeżych doświadczeń
 • chcące poszerzać swoje kontakty biznesowe w gronie Mentorów i Mentees programu oraz w ramach Klubu Mentora Fundacji Liderek Biznesu. 

 Kandydatów do roli Mentorów prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie C.V. – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.

Rekrutacja została zakończona. Osoby przesyłające swoje zgłoszenia od tej chwili wpisane zostaną na listę rezerwową.

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTORÓW - MENTORING KLASYCZNY

Mentoring odwrócony to forma mentoringu, w której Mentor może mieć krótsze doświadczenie zawodowe od Mentee,  ale posiada dużą wiedzę w wybranym obszarze kompetencji specjalistycznych (eksperckich), zarządczych (zarządzanie unikalnymi projektami lub zespołami) lub miękkich (społecznych, komunikacyjnych).
Przykładowe cele procesu mentoringu odwróconego:
nowe technologie i ich wpływ na prowadzenie biznesu, komunikacja w mediach społecznościowych, wdrażanie innowacji, work life balance, zarządzanie wielopokoleniowe (zrozumienie motywacji i postaw młodszych pokoleń, budowanie zaangażowania), nowe sposoby dostępu do informacji.

Rekrutacja Mentees – mentoring odwrócony

Do roli Mentee w procesie mentoringu odwróconego zapraszamy osoby:

 • z wykształceniem wyższym, z minimum 15-letnim doświadczeniem zawodowym(od ukończenia studiów wyższych)
 • zainteresowane uzupełnieniem wiedzy specjalistycznej, nabyciem wybranych kompetencji miękkich i/lub wzbogaceniem własnej perspektywy w rozmowie z młodszym wiekiem Mentorem
 • poszukujące w swoim życiu zawodowym nowych wyzwań, innej perspektywy, świeżych doświadczeń
 • chcące poszerzać swoje kontakty biznesowe w gronie Mentorów i Mentees programu oraz w ramach Klubu Mentee Fundacji Liderek Biznesu
 • gotowe do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem
 • otwarte i gotowe na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Osoby zdecydowane na udział w Programie w roli Mentee prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie CV – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.

Rekrutacja została zakończona. Osoby przesyłające swoje zgłoszenia od tej chwili wpisane zostaną na listę rezerwową.

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTEE - MENTORING ODWRÓCONY

Rekrutacja Mentorów – mentoring odwrócony

Do roli Mentora w procesie mentoringu odwróconego zapraszamy osoby:

 • z min. ukończonym licencjatem i min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym
 • posiadające dużą wiedzę w wybranym obszarze, z doświadczeniem w zarządzaniu unikalnymi projektami, wdrażania innowacji, wykorzystania nowych technologii itp.
 • chcące wesprzeć pokolenie starszych liderów w zmierzeniu się z wyzwaniami zawodowymi w realiach szybko zmieniającego się świata
 • gotowe do pewnej dyscypliny i poświęcenia swojego czasu na sesje indywidualne z Mentees oraz warsztaty i spotkania w ramach Programu
 • zainteresowane metodycznym kształceniem swoich umiejętności mentorskich i nabyciem umiejętności świadomego dzielenia się wiedzą
 • poszukujące w swoim życiu zawodowym nowych wyzwań, innej perspektywy, świeżych doświadczeń
 • chcące poszerzać swoje kontakty biznesowe w gronie Mentorów i Mentees programu oraz w ramach Klubu Mentora Fundacji Liderek Biznesu. 

Osoby zdecydowane na udział w Programie w roli Mentora w procesie mentoringu odwróconego prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie CV – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.

Rekrutacja została zakończona. Osoby przesyłające swoje zgłoszenia od tej chwili wpisane zostaną na listę rezerwową.

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTORÓW - MENTORING ODWRÓCONY
 

Potwierdzenie przyjęcia do Programu

Kluczowe przy wyborze uczestników programu jest dobranie spośród nich optymalnych par Mentor / Mentee w ten sposób, aby Mentor jak najlepiej mógł wesprzeć Mentee w obszarach wskazanych w formularzu aplikacyjnym. Bierzemy pod uwagę doświadczenie, profil zawodowy, branżę oraz wskazane przez obie strony obszary wsparcia. 
Prosimy zatem o wyrozumiałość - nie możemy zagwarantować przyjęcia do Programu wszystkich kandydatów chętnych do udziału w roli Mentora lub Mentee.
 

Opiekunowie Merytoryczni Programu Mentoringowego 2019
 

Jadwiga Kuczkowska
Praktyk i certyfikowany doradca w zakresie rozwijania kadry menedżerskiej. Pracuje jako trener, coach, mentor i menedżer. Obok wieloletniej pracy w przemyśle ma duże doświadczenie w międzynarodowych firmach szkoleniowych i doradczych z obszaru HR. Od 20 lat prowadzi z sukcesem firmę PSI Polska – część globalnej grupy Glasford International®.  Największą satysfakcję sprawiają jej sukcesy odnoszone przez Klientów i fakt, że kończąc własny proces rozwojowy podnoszą sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i jednocześnie mocno angażują się w rozwój podlegających im menedżerów.

 

Dr Marcin Capiga
Mentor, trener i coach z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem pracy w biznesie. Dyrektor zarządzający firmy szkoleniowo-doradczej TRAINING TREE oraz wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej (MBA). Koordynował i realizował projekty dla topowych firm i organizacji. Autor książki „Motywacja przez wielkie M”, cyklicznie wydawanych Kalendarzy biznesowych, Motywacyjnych i Coachingowych oraz szeregu artykułów biznesowych. Opiekun merytoryczny Magazynu Coaching.
 
 
Zespół trenerów współpracujących


Piotr Ciacek
Badacz jakościowy, trener, negocjator i mentor.
Opiekun Merytoryczny Programu Mentoringowego 2018,
Opiekun Klubu Mentora
                                                                

Agnieszka Bilińska
Executive Coach, Mentor,
Opiekun Merytoryczna Programu Mentoringowego edycja 2017,
Opiekun Klubu Mentora      


Ewa Zięcina 
ICF PCC Executive Coach, Mentor,
Opiekun Merytoryczna Programu Mentoringowego edycja 2016

 

Romuald Kępa
ICF PCC Executive Coach & Mentor,
Opiekun Klubu Mentora
 
 
KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU
 • Płatności, kwestie organizacyjne i administracyjne dotyczące warsztatów,
  dostęp do Strefy Mentora i Mentee:

Sabina Dzik-Kopcewicz
Koordynator Projektów
mentoring@liderkibiznesu.pl
tel. +48 517 882 325

 • Przebieg merytoryczny projektu, dobór par, relacja mentoringowa:

Elżbieta Różycka Szymanko
Menedżer Zarządzający
elzbieta.rozycka-szymanko@liderkibiznesu.pl
tel. +48 502 444 733