X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
         
PL | EN
 
 
 
 

Cel i definicja Programu Mentoringowego 

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu powstał aby wspierać ambitne osoby - zarówno kobiety jak i mężczyzn - w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, a także aby wspierać je w ciągłym zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych.

Mentoring to - według definicji przyjętej przez Fundację - partnerska relacja między Mentorem a Mentee, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentee. Relacja ta opiera się na wzajemnym zaufaniu, inspirowaniu oraz wzmacnianiu postaw przywódczych. Mentor to doświadczony w biznesie lider, Mentee to zaś osoba świadoma swoich celów zawodowych, która aspiruje do objęcia stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w swojej organizacji. Relacja Mentor-Mentee powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, akceptacji różnic, szacunku oraz otwartości i szczerości. 

Kim jest Mentor?

Mentorami w Programie Mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu są osoby, które już dziś są liderami bądź liderkami biznesu i chcą dzielić się z innymi wiedzą i zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem.

Kim jest Mentee? 

Mentee to osoba:

 • z wykształceniem wyższym, z minimum siedmioletnim doświadczeniem zawodowym (od ukończenia studiów wyższych)
 • aspirująca do obejmowania stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w organizacji
 • chcąca świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty 
 • ciągle doskonaląca kompetencje przywódcze
 • posiadająca  konkretne cele zawodowe
  gotowa do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem
 • chcąca świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty
 • otwarta i gotowa na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Korzyści z udziału w Programie Mentoringowym

Dla Mentora:

 • refleksja i satysfakcja z faktu pomagania innym w rozwoju i podnoszeniu ich samoświadomości
 • radość z możliwości szczerego dzielenia się własnymi doświadczeniami w rozwijaniu własnej ścieżki kariery z Mentee
 • możliwość spojrzenia na kwestie biznesowe z innej perspektywy
 • budowanie sieci kontaktów

Dla Mentee:

 • doskonalenie umiejętności zawodowych i przywódczych
 • bardziej świadoma i usystematyzowana realizacja celów zawodowych
 • możliwość stałej konfrontacji i analizy własnych pomysłów
 • analiza możliwości zawodowych w odniesieniu do osobistego systemu wartości i celów życiowych
 • otrzymanie wsparcia i zrozumienia, bycie wysłuchanym
 • Mentor dzielący się własnym doświadczeniem i umiejętnościami zarządczymi
 • nauka łączenia życia zawodowego z prywatnym
 • ustrukturyzowanie procesu planowania ścieżki kariery
 • zwiększenie świadomości własnego potencjału  i rozwój talentów
 • budowanie sieci kontaktów

Dla organizacji biorących udział w Programie:

 • zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz motywacji pracowników biorących udział w Programie
 • ograniczenie kosztów szkoleń zewnętrznych
 • zapewnienie utalentowanym pracownikom możliwości czerpania z doświadczeń biznesowych liderów spoza organizacji w sposób poufny i niezależny od organizacji
 • nawiązanie nowych relacji biznesowych
 • podniesienie świadomości związanej z istotą wykorzystywania mentoringu w organizacji
 • możliwość korzystania z różnorodności biznesowej i wykorzystywania doświadczeń innych organizacji
 • maksymalizacja potencjału pracowników i możliwość lepszego przygotowania następców na ważne stanowiska.

Jak przebiega Program Mentoringowy?

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu obejmuje:

 • indywidualne sesje mentoringu (minimum 6 sesji w odstępie nie większym niż 4-5 tygodni)
 • warsztaty rozwojowe dla Mentee poświęcone tematyce rozwoju zawodowego
 • warsztaty merytoryczne i sesje interwizyjne dla Mentorów wspierające metodycznie prowadzenie procesów mentoringowych i adresujące bieżące kwestie pojawiające się w procesach
 • moderowane sesje networkingowe wspierające budowanie relacji.

Opiekun Merytoryczny i Menedżer Projektu zapewniają nadzór nad przebiegiem programu i bieżące wsparcie. 

 
 
 
 
Projekt: Borek Design
 
Realizacja: Internet Age