X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
         
PL | EN
 
 
 
 

Cel i definicja Programu Mentoringowego 

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu powstał aby wspierać ambitne osoby - zarówno kobiety jak i mężczyzn - w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, a także aby wspierać je w ciągłym zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych.

Mentoring to - według definicji przyjętej przez Fundację - partnerska relacja między Mentorem a Mentee, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału Mentee. Relacja ta opiera się na wzajemnym zaufaniu, inspirowaniu oraz wzmacnianiu postaw przywódczych. Mentor to doświadczony w biznesie lider, Mentee to zaś osoba świadoma swoich celów zawodowych, która aspiruje do objęcia stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w swojej organizacji. Relacja Mentor-Mentee powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, akceptacji różnic, szacunku oraz otwartości i szczerości. 

Kim jest Mentor?

Mentorami w Programie Mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu są osoby, które już dziś są liderami bądź liderkami biznesu i chcą dzielić się z innymi wiedzą i zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem.

Kim jest Mentee? 

Mentee to osoba:

  • z wykształceniem wyższym, z minimum siedmioletnim doświadczeniem zawodowym (od ukończenia studiów wyższych)
  • aspirująca do obejmowania stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w organizacji
  • chcąca świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty 
  • ciągle doskonaląca kompetencje przywódcze
  • posiadająca  konkretne cele zawodowe
    gotowa do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem
  • chcąca świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty
  • otwarta i gotowa na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Korzyści z udziału w Programie Mentoringowym

Dla Mentora:

  • refleksja i satysfakcja z faktu pomagania innym w rozwoju i podnoszeniu ich samoświadomości
  • radość z możliwości szczerego dzielenia się własnymi doświadczeniami w rozwijaniu własnej ścieżki kariery z Mentee
  • możliwość spojrzenia na kwestie biznesowe z innej perspektywy
  • budowanie sieci kontaktów

Dla Mentee:

  • doskonalenie umiejętności zawodowych i przywódczych
  • bardziej świadoma i usystematyzowana realizacja celów zawodowych
  • możliwość stałej konfrontacji i analizy własnych pomysłów
  • analiza możliwości zawodowych w odniesieniu do osobistego systemu wartości i celów życiowych
  • otrzymanie wsparcia i zrozumienia, bycie wysłuchanym
  • Mentor dzielący się własnym doświadczeniem i umiejętnościami zarządczymi
  • nauka łączenia życia zawodowego z prywatnym
  • ustrukturyzowanie procesu planowania ścieżki kariery
  • zwiększenie świadomości własnego potencjału  i rozwój talentów
  • budowanie sieci kontaktów

Dla organizacji biorących udział w Programie:

  • zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz motywacji pracowników biorących udział w Programie
  • ograniczenie kosztów szkoleń zewnętrznych
  • zapewnienie utalentowanym pracownikom możliwości czerpania z doświadczeń biznesowych liderów spoza organizacji w sposób poufny i niezależny od organizacji
  • nawiązanie nowych relacji biznesowych
  • podniesienie świadomości związanej z istotą wykorzystywania mentoringu w organizacji
  • możliwość korzystania z różnorodności biznesowej i wykorzystywania doświadczeń innych organizacji
  • maksymalizacja potencjału pracowników i możliwość lepszego przygotowania następców na ważne stanowiska.

Jak przebiega Program Mentoringowy?

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu obejmuje:

  • indywidualne sesje mentoringu (minimum 6 sesji w odstępie nie większym niż 4-5 tygodni)
  • warsztaty rozwojowe dla Mentee poświęcone tematyce rozwoju zawodowego
  • warsztaty merytoryczne i sesje interwizyjne dla Mentorów wspierające metodycznie prowadzenie procesów mentoringowych i adresujące bieżące kwestie pojawiające się w procesach
  • moderowane sesje networkingowe wspierające budowanie relacji.

Opiekun Merytoryczny i Menedżer Projektu zapewniają nadzór nad przebiegiem programu i bieżące wsparcie. 

 
 
 
 
Projekt: Borek Design
 
Realizacja: Internet Age