X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Regulamin serwisu.
         
PL | EN    KONTAKT
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu 

Fundacja Liderek Biznesu (FLB) przedstawia raport podsumowujący ostatnie 6 lat udziału kobiet we władzach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Dane, które publikujemy, są tylko nieznacznie lepsze od tych sprzed lat. Czy warto zatem podejmować trud wyliczeń i analiz, by stwierdzić, że postęp jest zbyt mały? W publikowanym przez nas dokumencie przedstawiamy przeanalizowane dane, precyzyjne narzędzia badawcze oraz komentarze ekspertek i ekspertów. Działania te przybliżają nas do odpowiedzi na pytanie, dlaczego wprowadzanie różnorodności w spółkach wciąż jest na początkowym etapie? Chcąc to zmienić FLB po kilkuletniej przerwie zdecydowała się pokazać, jak wygląda udział kobiet we władzach spółek notowanych na GPW. Ponadto Fundacja Liderek Biznesu opracowała własny Indeks FLB, którym zmierzyła i będzie mierzyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek.

Dodatkową motywacją była Dyrektywa UE zobowiązująca państwa członkowskie, aby do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych dużych spółek giełdowych, zajmowały osoby niedostatecznie reprezentowanej płci. Ten przepis jest miarą wyzwania, jakie stoi przed biznesem w Polsce.

Najważniejsze jednak są wnioski płynące z lektury. Zarówno te, które zostały zawarte w raporcie, jak i te, które nasuną się czytelnikom i pomogą zmieniać rzeczywistość tak, byśmy potrafili wykorzystać każdy talent, a także wspólnie działać na rzecz rozwoju oraz prawidłowych relacji międzyludzkich.

Raport został opublikowany w listopadzie 2023 r.

 

POBIERZ RAPORT (poniżej)

 

 

Po zapisaniu do newslettera automatycznie nastąpi pobieranie

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Liderek Biznesu mieszcząca się przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, można się z nami kontaktować listownie,
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Kępski, kontakt: iod@liderkibiznesu.pl
3. podstawą przetwarzania moich danych osobowych podanych przez zemnie w powyższym formularzu jest powyżej dobrowo lnie wyrażona moja zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podanym powyżej,
4. odbiorcami moich danych osobowych będą osoby i podmioty wspomagające, wspierające Fundację Liderek Biznesu w jej działalności statutowej,
5. moje dane będą przetwarzane przez administratora do czasu zgłoszenia mojego żądania o ich usunięcie chyba, że inne przepisy prawa stanowią inaczej,
6. mam prawo do dostępu i poprawiania moich danych osobowych oraz dostania ich kopii,
7. mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
8. mam prawo do żądania usunięcia moich danych,
9. mam prawo do żądania przeniesienia moich danych,
10. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.