X
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Regulamin serwisu.
         
PL | EN
 
 
 
 

PROGRAM MENTORINGOWY 2020 FUNDACJI LIDEREK BIZNESU
VII. cross-biznesowa edycja, dostępna dla uczestników z całej Polski!

9 czerwca br. odbyła się Interaktywna Gala! > szczegóły <

Dajemy MOC! „Mentoring Rhapsody" to wyjątkowa opowieść Mentorów i Mentees o ich doświadczeniach związanych z mentoringiem, gdzie metaforę procesu mentoringowego są znane filmy lub ich bohaterowie. Film podsumowuje Program Mentoringowy 2019 Fundacji Liderek Biznesu.


Formularze aplikacyjne do PROGRAMU MENTORINGOWEGO 2020 - poniżej 

MENTEE KLASYCZNY    |    MENTEE ODWRÓCONY


MENTOR KLASYCZNY     |    MENTOR ODWRÓCONY    |     MENTOR - formularz skrócony


Patroni Merytoryczni VII. edycji Programu Mentoringowego 

  Patron Medialny VII. edycji Program Mentoringowego 


DO PROGRAM MENTORINGOWEGO 2020 -  ZGŁOSIŁO SIĘ BLISKO 250 MENTORÓW Z CAŁEJ POLSKI

Doświadczonych i Zaangażowanych Liderów & Liderek!

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu - powstał aby wspierać kobiety i mężczyzn!


VII. edycja ogólnopolskiego Programu Mentoringowego w 2020 roku obejmuje 2 rodzaje mentoringu:

 • Mentoring klasyczny – program główny
 • Mentoring odwrócony – osobna ścieżka dla grupy do kilkunastu par mentoringowych.

Harmonogram Programu Mentoringowego 2020:

18 Lutego – 8 maja 2020

Rekrutacja Mentorów i Mentees (formuła zdalna)

do 30 maja 2020

Ogłoszenie wyników rekrutacji (formuła zdalna)

9 czerwca 2020

Interaktywne Uroczyste Otwarcie 7. edycji  

(relacja z otwarcia - tutaj)

Czerwiec 2020 – Marzec 2021     

    

Indywidualne sesje mentoringowe / warsztaty dla Mentorów i Mentees / interwizje dla Mentorów (formuły spotkań dostosowane do obowiązujących standardów bezpieczeństwa w kraju)

Marzec 2021

Uroczyste Zakończenie Programu Mentoringowego 2020 (formuła stacjonarna lub zdalna, w zależności od obowiązujących standardów bezpieczeństwa w kraju)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Forma prowadzenia Programu jest dostosowana do aktualnych wymogów bezpieczeństwa w kraju. Program może być prowadzony w formie zdalnej w całości lub w części. W przypadku odbywania się spotkań w formie stacjonarnej dla uczestników spoza Warszawy dostępny będzie videostreaming (dla wspólnych spotkań Mentorów i Mentee) oraz nagrania z warsztatów w Strefach Mentora i Mentee.

W edycji 2020 zdecydowaliśmy się również dać możliwość bezpłatnego udziału w pełnowymiarowym programie - 11 MENTEES!


Elementy Programu:

 • otwarcie i zakończenie Programu;
 • min. 6 indywidualnych sesji mentoringowych Mentee z Mentorem;
 • 4 warsztaty dla Mentees poświęcone tematyce świadomego rozwoju zawodowego i pracy nad swoimi kompetencjami;
 • 4 warsztaty merytoryczne dla Mentorów wspierające metodycznie prowadzenie procesów mentoringowych;
 • Kilka zdalnych sesji interwizji dla Mentorów adresujących bieżące kwestie pojawiające się w procesach;
 • 1 wspólne spotkanie Mentorów i Mentees w połowie programu; 
 • 2 moderowane sesje networkingowe wspierające budowanie relacji - jeśli ich przeprowadzenie w formie stacjonarnej będzie możliwe.

 Uczestnicy programu otrzymują:

 • podręczniki i inne materiały merytoryczne;
 • opiekę Opiekunów Merytorycznych oraz koordynatora projektu po stronie Fundacji;
 • dyplom potwierdzający udział w programie;
 • bezterminowe członkostwo w prestiżowym Klubie Mentora lub Klubie Mentee Fundacji Liderek Biznesu.

Warunki udziału w VII .edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu:

          1. Opłata dla Mentees -  UWAGA NOWE NIŻSZE KWOTY:

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości merytorycznej i organizacyjnej programu osoby przystępujące do niego w roli Mentee zobowiązane są do wniesienia jednorazowej opłaty administracyjnej w wysokości:

 • 1 680 PLN netto (2 066,40 PLN brutto) / 1 osoba, dla osób prywatnych;
 • 2 680 PLN netto (3 296,40 PLN brutto) / 1 osoba, dla osób z organizacji skierowanych i opłacanych przez pracodawcę;
 • 2 412 PLN netto (2 966, 76 PLN brutto) / 1 osoba dla organizacji zgłaszających 3 i więcej Mentees -oferujemy 10% zniżki.

Opłata administracyjna przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z koordynacją programu, organizacją spotkań warsztatowych oraz wsparcia programu przez profesjonalnych konsultantów, trenerów i coachów. Możliwość indywidualnej pracy z mentorem, zdobycia wiedzy i umiejętności oraz budowania relacji w środowisku wciąż pozostaje nieodpłatną wartością oferowaną przez Fundację.

Mentorzy działają w naszym Programie społecznie, mają natomiast możliwość wprowadzenia do programu Mentees na specjalnych warunkach z 10% zniżką.

Formularze aplikacyjne - poniżej 


MENTEE KLASYCZNY    |    MENTEE ODWRÓCONY


MENTOR KLASYCZNY     |    MENTOR ODWRÓCONY    |     MENTOR - formularz skrócony


          2. Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem VII edycji Programu Mentoringowego. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna przy składaniu aplikacji do Programu.

Mentoring klasyczny rozumiemy jako tradycyjną formę mentoringu, gdzie mentor posiada dłuższe doświadczenie zawodowe w stosunku do Mentee i zajmuje lub zajmował formalnie wyższe stanowiska w organizacjach niż Mentee. W tej formule odbywały się dotychczasowe edycje Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu.
Przykładowe cele takiego procesu mentoringu: rozwój kompetencji przywódczych, objęcie nowej roli, świadome budowanie ścieżki kariery, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, wzmocnienie wizerunku w organizacji.

REKRUTACJA MENTEES – mentoring klasyczny

Do roli Mentee zapraszamy osoby:

 • z wykształceniem wyższym, z minimum 7-letnim doświadczeniem zawodowym (w tym min. 5 lat od ukończenia studiów wyższych)
 •  aspirujące do obejmowania stanowisk zarządczych oraz do bycia formalnym liderem w organizacji
 • chcące świadomie kształtować swój rozwój zawodowy i osobisty 
 • gotowe do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem
 • otwarte i gotowe na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Osoby zdecydowane na udział w Programie w roli Mentees prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie CV – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Przed wysłaniem formularza aplikacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.


FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTEE - MENTORING KLASYCZNY


REKRUTACJA MENTORÓW – mentoring klasyczny

Do roli Mentora zapraszamy osoby:

 • obejmujące stanowiska zarządcze w średnich i dużych organizacjach, posiadające udokumentowany dorobek zawodowy
 • chcące wesprzeć przyszłe pokolenie liderów poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą
 • gotowe do pewnej dyscypliny i poświęcenia swojego czasu na sesje indywidualne z Mentees oraz warsztaty i spotkania w ramach Programu
 • zainteresowane metodycznym kształceniem swoich umiejętności mentorskich i nabyciem umiejętności świadomego dzielenia się wiedzą
 • poszukujące w swoim życiu zawodowym nowych wyzwań, innej perspektywy, świeżych doświadczeń
 • chcące poszerzać swoje kontakty biznesowe w gronie Mentorów i Mentees programu oraz w ramach Klubu Mentora Fundacji Liderek Biznesu. 

 Kandydatów do roli Mentorów prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie CV – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Przed wysłaniem formularza aplikacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.


FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTORÓW - MENTORING KLASYCZNY


Mentoring odwrócony to forma mentoringu, w której Mentor może mieć krótsze doświadczenie zawodowe od Mentee, ale posiada dużą wiedzę w wybranym obszarze kompetencji specjalistycznych (eksperckich), zarządczych (zarządzanie unikalnymi projektami lub zespołami) lub miękkich (społecznych, komunikacyjnych).
Przykładowe cele procesu mentoringu odwróconego: nowe technologie i ich wpływ na prowadzenie biznesu, komunikacja w mediach społecznościowych, wdrażanie innowacji, work life balance, zarządzanie wielopokoleniowe (zrozumienie motywacji i postaw młodszych pokoleń, budowanie zaangażowania), nowe sposoby dostępu do informacji.

REKRUTACJA MENTEES – mentoring odwrócony

Do roli Mentee w procesie mentoringu odwróconego zapraszamy osoby:

 • z wykształceniem wyższym, z minimum 15-letnim doświadczeniem zawodowym (od ukończenia studiów wyższych)
 • zainteresowane uzupełnieniem wiedzy specjalistycznej, nabyciem wybranych kompetencji miękkich i/lub wzbogaceniem własnej perspektywy w rozmowie z młodszym wiekiem Mentorem
 • poszukujące w swoim życiu zawodowym nowych wyzwań, innej perspektywy, świeżych doświadczeń
 • chcące poszerzać swoje kontakty biznesowe w gronie Mentorów i Mentees programu oraz w ramach Klubu Mentee Fundacji Liderek Biznesu
 • gotowe do zdyscyplinowanej pracy nad celami uzgodnionymi z Mentorem
 • otwarte i gotowe na przyjmowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

Osoby zdecydowane na udział w Programie w roli Mentee prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie CV – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Przed wysłaniem formularza aplikacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.


FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTEE - MENTORING ODWRÓCONY


REKRUTACJA MENTORÓW – mentoring odwrócony

Do roli Mentora w procesie mentoringu odwróconego zapraszamy osoby:

 • z min. ukończonym licencjatem i min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym
 • posiadające dużą wiedzę w wybranym obszarze, z doświadczeniem w zarządzaniu unikalnymi projektami, wdrażania innowacji, wykorzystania nowych technologii itp.
 • chcące wesprzeć pokolenie starszych liderów w zmierzeniu się z wyzwaniami zawodowymi w realiach szybko zmieniającego się świata
 • gotowe do pewnej dyscypliny i poświęcenia swojego czasu na sesje indywidualne z Mentees oraz warsztaty i spotkania w ramach Programu
 • zainteresowane metodycznym kształceniem swoich umiejętności mentorskich i nabyciem umiejętności świadomego dzielenia się wiedzą
 • poszukujące w swoim życiu zawodowym nowych wyzwań, innej perspektywy, świeżych doświadczeń
 • chcące poszerzać swoje kontakty biznesowe w gronie Mentorów i Mentees Programu oraz w ramach Klubu Mentora Fundacji Liderek Biznesu. 

Osoby zdecydowane na udział w Programie w roli Mentora w procesie mentoringu odwróconego prosimy o wypełnienie formularzy aplikacyjnych w poniższym linku (prosimy o przygotowanie CV – konieczne jest jego załączenie do aplikacji).

Przed wysłaniem formularza aplikacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wysłanie formularza aplikacyjnego jest zobowiązaniem do przystąpienia do programu w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji.


FORMULARZ APLIKACYJNY DLA MENTORÓW - MENTORING ODWRÓCONY


Potwierdzenie przyjęcia do Programu
Kluczowe przy wyborze uczestników programu jest dobranie spośród nich optymalnych par Mentor / Mentee w ten sposób, aby Mentor jak najlepiej mógł wesprzeć Mentee w obszarach wskazanych w formularzu aplikacyjnym. Bierzemy pod uwagę doświadczenie, profil zawodowy, branżę oraz wskazane przez obie strony obszary wsparcia. 

Prosimy zatem o wyrozumiałość - nie możemy zagwarantować przyjęcia do Programu wszystkich kandydatów chętnych do udziału w roli Mentora lub Mentee.


Opiekunowie Merytoryczni Programu Mentoringowego 2020

Agnieszka Maruda-Sperczak
Trenerka Biznesu, mówczyni inspiracyjna i motywacyjna. Certyfikowany Coach ICF, Certyfikowany konsultant Reiss Motivation Profile, Mentorka, konsultantka biznesu. Od dwóch edycji Opiekunka Merytoryczna Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu w Poznaniu. Promotorka przedsiębiorczości kobiet, skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości. Jedyna trenerka Instant Influence w Polsce – metody  Błyskawicznej Motywacji wg dr. Michaela V.Pantalona. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, ma za sobą setki godzin na scenie, tysiące na sali szkoleniowej i w pracy indywidualnej z ludźmi. Przemawia również na dużych scenach. Lubi ludzi i wierzy, że każdy ma jakiś talent – ważne żeby go odkryć i dobrze wykorzystać.

Jadwiga Kuczkowska
Praktyk i certyfikowany doradca w zakresie rozwijania kadry menedżerskiej. Pracuje jako trener, coach, mentor i menedżer. Obok kilkuletniej pracy w przemyśle ma duże doświadczenie w międzynarodowych firmach szkoleniowych i doradczych z obszaru HR. Od ponad 20 lat prowadzi z sukcesem firmę PSI Polska – część globalnej grupy Glasford International®.  Największą satysfakcję sprawiają jej sukcesy odnoszone przez Klientów i fakt, że kończąc własny proces rozwojowy podnoszą sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i jednocześnie mocno angażują się w rozwój podlegających im menedżerów.

Dawid Wawrzyniak, Executive Coach ICF PCC
Przedsiębiorca, menedżer, trener, coach, mentor, konsultant, wykładowca oraz mówca konferencyjny. Od ponad 15-tu lat doradza, projektuje i prowadzi programy rozwojowe dla managerów. Ma doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą. Od kilkunastu lat jest trenerem i wykładowcą akademickim w obszarze coachingu i mentoringu oraz doświadczonym praktykiem (ponad 2000 godzin coachingu indywidualnego).

Współpracuje ze światowymi liderami rozwoju menedżerów wymienianych przez Financial Times i Bloomberg Business Week w pierwszej dziesiątce na świecie, m.in. Center for Creative Leadership. Aktywnie udziela się społecznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zespół trenerów współpracujących

Dr Marcin Capiga
Mentor, trener, coach, wykładowca akademicki.  
Autor książki „Motywacja przez wielkie M”, 
Opiekun merytoryczny magazynu „Coaching”. 
Opiekun Merytoryczny Programu Mentoringowego 2019, 
Opiekun Klubu Mentora.
Agnieszka Bilińska
Executive Coach, Mentor, 
Opiekunka Merytoryczna Programu Mentoringowego edycja 2017, 
Opiekun Klubu Mentora.
Piotr Ciacek
Badacz jakościowy, trener, negocjator i mentor.
Trener wiodący Szkoły Mentorów Biznesu
Opiekun Merytoryczny Programu Mentoringowego 2018,
Opiekun Klubu Mentora
Ewa Zięcina
ICF PCC Executive Coach, Mentor
Opiekunka Merytoryczna Programu Mentoringowego edycja 2016
Romuald Kępa
Freelancer, ICF PCC Senior Executive 
Coach & Mentor, 
Opiekun Klubu Mentora