X
This website uses cookie files in order to gather analytical data. You can change cookie settings by using the browser menu.
         
PL | EN    KONTAKT
 
 
 
 

Jesteśmy otwarte na współpracę z osobami fizycznymi, firmami oraz uczelniami wyższymi chcącymi przyczyniać się do promocji wspólnych idei:  promocji przedsiębiorczości, rozwijania talentów oraz wspierania aspiracji i niezależności zawodowej kobiet.

Zapraszamy do współpracy:

  • partnerów merytorycznych – chcących współtworzyć i realizować z nami projekty, które będą spójne z filozofią oraz Programem Fundacji,
  • partnerów finansowych – chcących przyczyniać się do promocji idei propagowanych przez Fundację poprzez zaangażowanie finansowe w realizowane przez Fundację przedsięwzięcia.

Prosimy o kontakt.

Jednocześnie zgodnie z zapisami Statutu Fundacji (ust. III, par. 14) “Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych lub - gdy idzie o osoby zagraniczne - 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) USD, uzyskują tytuł „Członka Fundacji” w przypadku osób fizycznych lub „Dobroczyńcy Fundacji” w przypadku innych podmiotów, jeżeli wyrażą takie życzenie.